Od 1 lipca 2020r. zmiana kursowania linii nr: 1, 2, 10, 11, 14, 31, 35

W związku z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 60 i 92 z drogą wojewódzką 702 od dnia 1 lipca 2020r. nastąpi zmiana kursowania linii nr: 1, 2, 10, 11, 14, 31, 35.

Linia nr 1

– Kurs z ul. Granicznej o godzinie 7:23 do Strzegocina przesunięty zostanie na godzinę 7:13.

– Kurs z ul. Granicznej o godzinie 12:23 do Strzegocina przesunięty zostanie na godzinę 12:13.

– Kursy ze Strzegocina o godzinie: 7:05, 8:05, 9:05, 11:05, 13:05, 15:05, 16:20 realizowane będą objazdem od przystanku Objazdowa przez DK 92, ul. Łęczycką do przystanku
dworzec PKP dalej b/z. Na objeździe pominięte zostaną przystanki na ul. Łąkoszyńskiej.

Trasa przebiegu linii w kierunku Strzegocina pozostaje bez zmian.

Linia nr 2

– Kurs z dworca PKP o godzinie 13:15 do ul. Intermodalnej przesunięty zostanie na godzinę 13:05.

Na pozostałych kursach dokonano regulacji czasowych, prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy z poszczególnych przystanków.

Linia nr 10

– Kurs z ul. Wschodniej o godzinie 3:39 do dworca PKP przesunięty zostanie na godzinę 3:42.

– Kurs z dworca PKP o godzinie 16:32 do ul. Intermodalnej przesunięty zostanie na godzinę 16:27.

– Kurs z ul. Intermodalnej o godzinie 16:11 do dworca PKP przesunięty zostanie na godzinę 16:05.

– Kursy z dworca PKP o godzinie 3:12 do ul. Wschodniej oraz 4:12 do ul. Intermodalnej będą zatrzymywały się na przystanku Łąkoszyńska/pętla. Pozostałe kursy z dworca PKP
do ul. Intermodalnej realizowane będą bez wjazdu na przystanek Łąkoszyńska/pętla.

– Kursy z ul. Wschodniej o godzinie 3:42 do dworca PKP oraz z ul. Intermodalnej o godzinie 5:11 do dworca PKP będą zatrzymywały się na przystanku Łąkoszyńska/pętla. Pozostałe kursy z ul. Intermodalnej do dworca PKP realizowane będą objazdem przez ul. Metalową i Wodną
bez wjazdu na Józefów i przystanek Łąkoszyńska/pętla. Na objeździe obowiązywać
będzie przystanek Łąkoszyńska/Fadom. Przystanki Łąkoszyńska/Polfarmex
i Łąkoszyńska/Holenderska w dni robocze dla linii nr 10 wyłączone zostaną z eksploatacji, najbliższy przystanek dla linii nr 10 w kierunku dworca PKP znajduje
 się przy ul. Sklęczkowskiej.

Trasa przebiegu linii nr 10 w soboty i niedziele pozostaje bez zmian.

Linia nr 11

– Kurs z ul. Granicznej o godzinie 13:03 do Sklęczek przesunięty zostanie na godzinę 12:53.

– Kurs z ul. Granicznej o godzinie 14:03 do Sklęczek przesunięty zostanie na godzinę 13:53.

Wszystkie kursy ze Sklęczek do ul. Granicznej realizowane będą objazdem od przystanku Metalowa/Sklęczkowska przez ul. Metalową i Wodną bez wjazdu na Józefów. Na objeździe obowiązywać będzie przystanek Łąkoszyńska/Fadom. Przystanki Łąkoszyńska/Polfarmex
i Łąkoszyńska/Holenderska dla linii nr 11 wyłączone zostaną z eksploatacji, najbliższy przystanek dla linii nr 11 w kierunku ul. Granicznej znajduje się przy ul. Metalowej.

Trasa przebiegu linii nr 11 w kierunku Sklęczek pozostaje bez zmian (przez Józefów).

Linia nr 14

– Kurs z dworca PKP o godzinie 22:51 do Dybowa przesunięty zostanie na godzinę 22:54.

Linia nr 31

– Kurs z dworca PKP o godzinie 12:35 do Głogowca przesunięty zostanie na godzinę 12:25.

– Kurs z Głogowca o godzinie 12:55 do dworca PKP przesunięty zostanie na godzinę 12:45.

Linia nr 35

Na wszystkich kursach dokonano regulacji czasowych, prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy z poszczególnych przystanków.

Utrudnienia na Troczewskiego

Z powodu zamknięcia dla ruchu ul. Troczewskiego od dnia 08.05.2020r. od godziny 20:00 do dnia 10.05.2020r. obowiązywać będzie objazd dla linii nr: 1, 2, 4, 9, 11, 12, 35.

Trasa objazdu dla linii nr 1 (tylko dla kursów do i z ul. Lotniczej oraz Strzegocina)

Od przystanku Dworzec PKP – Rychtelskiego, Troczewskiego, Batorego obwodnicą do przystanku Łąkoszyńska/pętla dalej b/z. Powrót trasą odwrotną. Kursy relacji Graniczna os. Łąkoszyn skrócone zostaną do dworca PKP.

Trasa objazdu dla linii nr: 2, 11, 35

Od przystanku Wyszyńskiego – Grunwaldzka – obwodnicą do przystanku Łąkoszyńska/pętla dalej b/z. Powrót trasą odwrotną.

Trasa objazdu dla linii nr: 4, 9

Od przystanku Batorego/pętla – obwodnicą do przystanku Łąkoszyńska/pętla dalej b/z. Powrót trasą odwrotną.

Trasa objazdu dla linii nr:  12

Od przystanku Troczewskiego/US – Rychtelskiego – Jagiellońską – Łęczycką – Matejki – do przystanku Przemysłowa/szkoła dalej b/z. Powrót trasą odwrotną.

Sprzedaż biletów u kierowców, czasowo zawieszona

Drodzy mieszkańcy miasta Kutno oraz sąsiednich gmin. W związku zagrożeniem jakie niesie epidemia koronawirusa pragniemy poinformować iż MZK Kutno zawiesza sprzedaż biletów w autobusach. Za utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.

Komunikat nr 1 MZK Sp. z o.o. w Kutnie

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników związanych z transportem publicznym oraz pasażerów informujemy
o zmianach, jakie wprowadzone zostaną w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Zakup biletów

Informujemy, że od 16 marca nie można będzie zakupić biletów komunikacji miejskiej u prowadzących pojazdy. W bilety należy zaopatrzyć się w placówkach handlowych lub w kasie MZK. Od kwietnia zalecamy korzystanie z biletów miesięcznych.

Wydzielenie stref buforowych

Prosimy także o niekorzystanie z pierwszych drzwi i ograniczenie kontaktu z kierowcami. W pojazdach zostaną wydzielone specjalne strefy. Obejmą one obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. Jednym ze skutków wydzielenia stref jest brak możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami. W pierwszej kolejności strefy buforowe będą się pojawiać w pojazdach, które nie mają zamkniętych kabin oraz o długości do 9 metrów. Ich wprowadzanie zacznie się od dnia 13 marca.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów, które dostępne będą na stronie www.mzk.kutno.pl i   fanpage’u MZK  Sytuacja jest dynamiczna i powyższe wytyczne mogą ulec zmianie.