Taryfy opłat

Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 13.06.2018 r. – obowiązuje od 1.07.2018 r.

Taryfa opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • 1. Przewóz świadczony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
    w ramach publicznego transportu zbiorowego odbywa się na podstawie dokumentów przewozu (biletów) oznaczonych nazwą gminy „Miasto Kutno” oraz jej herbem.
  • 2.1. Opłaty za przewóz osób określają poniższe tabele:

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach (bilet przesiadkowy), w określonym czasie:

1 maksymalny czas przewozu, liczony od momentu skasowania biletu, wynosi 40 minut;

2  maksymalny czas przewozu, liczony od momentu skasowania biletu, wynosi 60 minut.

RODZAJE BILETÓW

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA1

II STREFA1

DWUSTREFOWY2

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

2,60 zł

3,00 zł

4,60 zł

Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

1,30 zł

1,50 zł

2,30 zł

Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

3,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

1,50 zł

1,50 zł

2,50 zł


CENY BILETÓW 24-GODZINNYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach, w czasie 24 godzin liczonym od momentu skasowania biletu.

RODZAJE BILETÓW

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA

II STREFA

DWUSTREFOWY

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

8,00 zł

12,00 zł

Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

4,00 zł

6,00 zł

Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

8,40 zł

12,40 zł

Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

4,20 zł

6,20 zł


CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu na dowolnie wybranych liniach w określonym miesiącu kalendarzowym.

RODZAJE BILETÓW

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA

II STREFA

DWUSTREFOWY

BILET IMIENNY – bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

70,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

35,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

BILET NA OKAZICIELAbilet uprawniający pasażera – posiadacza biletu, do korzystania z przewozu

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

100,00 zł

120,00 zł

200,00 zł