Jak otrzymać Kartę e-biletu?

Pobierz, wypełnij a następnie złóż wniosek o wydanie Karty e-biletu w dowolnym Punkcie Sprzedaży.

Możesz również skorzystać z wniosku internetowego na Portalu Pasażera.

W przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej, przy odbiorze Karty e-biletu konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo, należy również przedstawić dokumenty uprawniające do ulg (jeżeli takie przysługują).

Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są rozpatrywane.

Jak wypełnić wniosek o wydanie Karty e-biletu?

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. Jeżeli pole nie dotyczy użytkownika karty, należy zostawić je puste. W razie problemów, pomocy mogą udzielić pracownicy Punktów Sprzedaży.

W przypadku składania wniosku internetowego, system automatycznie rozpoznaje wymagane lub błędne wypełnione pola.

Dla łatwego kontaktu zalecamy podanie adresu e-mail i numeru telefonu.

Dlaczego trzeba składać wniosek o wydanie Karty e-biletu?

Aby bilet mógł być wydany, użytkownik musi udostępnić dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Raz wprowadzone dane, do czasu aż nie ulegną zmianie, pozwalają na samodzielne jej obsługiwanie bez konieczności udania się do Punktu Sprzedaży. Ponadto dane pozwalają na zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty. Od chwili zablokowania karty środki na niej zgromadzone nie przepadają. Mogą zostać przeniesione na duplikat karty.

Złożyłem wniosek o wydanie Karty e-biletu przez internet. Gdzie i kiedy mogę go odebrać?

Kartę e-biletu można odebrać w dowolny Punkcie Sprzedaży.

Po bilet można udać się już następnego dnia od wysłania wniosku. Pamiętać należy aby zabrać ze sobą dokument tożsamości w celu weryfikacji danych.

Jak otrzymać Kartę e-biletu na okaziciela?

Oby uzyskać Kartę e-biletu na okaziciela należy udać się do dowolnego Punktu Sprzedaży.

Karta e-biletu wydawana jest na od razu na miejscu (bez konieczności personalizowania karty).